‘അറിവാണ് ആയുധം അറിവാണ് പൂജ. മഹാനവമി, വിജയദശമി ആശംസ നേര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

1 min read

തിരുവനന്തപുരം : മഹാനവമി, വിജയദശമി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്‍ കുട്ടി. അറിവാണ് ആയുധം അറിവാണ് പൂജ അറിവാണ് പ്രാര്‍ത്ഥന എന്ന കാര്‍ഡ് പങ്കുവച്ചാണ് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില്‍ ആശംസ നേര്‍ന്നത്. ഏവര്‍ക്കും മഹാനവമി, വിജയദശമി ആശംസകളെന്ന് വി ശിവന്‍ കുട്ടി ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

വിജയദശശമിയിലെ വിദ്യാരംഭം, അറിയേണ്ടത്

വിദ്യയില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യര്‍ മൃഗതുല്യരാകും. സകല കലകളുടെയും മൂര്‍ത്തി ഭാവമാണ് വിദ്യാകരണിയായ മഹാസരസ്വതി. വിദ്യയുടെ ആരാധനയാണ് നവരാത്രി നാളില്‍ നടക്കുന്നത്. മഹാനവമിക്ക് ഉപവാസത്തോടു കൂടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നു. ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമി, മഹാനവമി, വിജയദശമി, ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കാണ് വിദ്യാ ദേവതയുടെ ആരാധനയില്‍ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടുന്നത്. നവരാത്രി കാലത്ത് അവരവരുടെ കര്‍മ്മോപകരണങ്ങള്‍ ഭക്തിയോടെ പൂജിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിലാകെ നവരാത്രി കാലം ദേവി പൂജക്ക് പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്നു. പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവരാത്രി കൊണ്ടാടുന്നത്. ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമി ദിവസമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍ മുതലായവ പൂജയ്ക്ക് വെക്കുന്നത്. പൂജവെച്ചാല്‍ എഴുത്തും വായനവും മറ്റു കര്‍മ്മങ്ങളും ദേവി ഉപാസനക്കായി ഒഴിവാക്കുന്നു. വിജയദശമി ദിവസമാണ് വിദ്യാരംഭം.

നവരാത്രി വ്രതം ആദ്യം അനുഷ്ടിച്ചത് ശ്രീരാമനാണ്. സീതാപഹരണത്തിനു ശേഷം കിഷ്‌കിന്ധയില്‍ വച്ചാണ് രാമന്‍ വ്രതം ആദ്യം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. ആ വ്രതം എല്ലാവരും വരും നാളുകളില്‍ അനുഷ്ടിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത് ‘സുദര്‍ശന്‍ ” എന്ന രാജാവായിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു! പലനാമങ്ങളിലായി സരസ്വതി ദേവിയെ ഭക്തര്‍ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ആരാധിക്കാറുണ്ട്.

വീണാ സരസ്വതി, താണ്ഡവ സരസ്വതി, ഭാരതി, ബ്രാഹ്മി, വാഗീശ്വരി, ഗായത്രി എന്നത് ചില ഭാവങ്ങളാണ്. മയില്‍ വാഹനയായും, ഹംസ വാഹനയായും ദേവിയെ പൂജിക്കാറുണ്ട്. നവരാത്രിക്കാലം സംഗീതാര്‍ച്ചന കാലവുമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ആലപിക്കേണ്ട കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് പില്‍ക്കാലത്ത് ആചാരമായത്.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published.