മണ്ണാര്‍ക്കാട് സ്‌കൂളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി എത്തിച്ച അരി മറിച്ചു വിറ്റു

1 min read

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് സ്‌കൂളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എത്തിച്ച 30 ചാക്ക് അരി മറിച്ചു വിറ്റു. തിരുവിഴാംകുന്ന് സ്‌കൂളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി എത്തിച്ച അരിയാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് ചുങ്കത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പി.കെ.സ്റ്റോഴ്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോഡൗണില്‍ നിന്നാണ് പൊലീസ് അരി പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മണ്ണാര്‍ക്കാട് പൊലീസിന്റെ നടപടി. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published.