പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പരീക്ഷാ പരിശീലനം

1 min read

കൊച്ചി: ആലുവ സബ്ജയില്‍ റോഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവ. പ്രീ. എക്‌സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററില്‍ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുള്ള പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പി.എസ്.സി ഡിഗ്രിതല പരീക്ഷകള്‍ക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ള ഒ ബി സി / ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വര്‍ക്ക് 30 ശതമാനം സീറ്റുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഹാജര്‍ നിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഫോട്ടോ, ജാതി, വരുമാനം (ഒ ബി സി / ഒ ഇ സി) എന്നിവയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പി എസ് സി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ സഹിതം ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 25. ഫോണ്‍: 04842623304.

സൗജന്യ നെറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി
പാലോട് ട്രൈബല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കരിയര്‍ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 40 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു നല്‍ക്കുന്ന സൗജന്യ നെറ്റ് (UGCNET) പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കും. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 10ന് മുമ്പ് പാലോട് ട്രൈബല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കം കരിയര്‍ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററില്‍ നേരിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഫോണ്‍: 04722840480, 9895997157.

സൗജന്യ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷിന്‍ പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി
പാലോട് ട്രൈബല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കരിയര്‍ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 150 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു നല്‍ക്കുന്ന സൗജന്യ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 31ന് മുമ്പ് പാലോട് ട്രൈബല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കം കരിയര്‍ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററില്‍ നേരിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഫോണ്‍: 04722840480, 9895997157.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published.